Hvem kan optage virksomhedslån og hvordan?

Hvem kan søge om virksomhedslån?

En person med tegningsret i virksomheden kan enten alene, eller sammen med en anden person, ansøge om et virksomhedslån. OPR-Virksomhedslånet bevilges til virksomheden.

Hvilke virksomheder kan modtage et virksomhedslån?
  • En dansk virksomhed, der er registreret i Det Offentlige Ejerregister
  • Virksomhedens ansvarshavende personer opfylder OPR-Finance`s vilkår og betingelser
  • ​Hverken virksomheden eller selvskyldnerkautionisterne har betalingsforsømmelser, eller andre anmærkninger, i RKI
  • Selvskyldnerkaution fra én privatperson, såfremt lånebeløbet maksimalt er på 150.000kr. For lånebeløb over 150.000kr. kræves selvskyldnerkaution fra to privatpersoner
I vores virksomhed kræves der 2 personers underskrift til tegningsretten, så hvordan kan vi søge om virksomhedslån?

Den første person, der er i besiddelse af tegningsret, ansøger om virksomhedslånet og udfylder låneansøgningen med de nødvendige oplysninger. I samme forbindelse inviterer denne en anden person med tegningsret ved at angive dennes navn og e-mailadresse i det felt i låneansøgningen, som er beregnet til formålet. Låneansøgningssystemet sender et link pr. e-mail, hvormed den anden person får adgang til at godkende og underskrive låneansøgningen.

Kræves der sikkerhedsstillelse i form af f.eks. fast ejendom, aktiver el.lign. for at ansøge om et virksomhedslån?

Nej, det kræves der ikke.

 

Hvorfor skal du bruge personligt NemId til låneansøgningen?

Der anvendes personligt NemId til identifikation og verifikation af dig som ansøger og selvskyldnerkautionist, samt til godkendelse og underskrift af låneaftalen, selvskyldnerkautionen, samt de generelle betingelser for disse.

Låneansøgningsprocessen

Hvor hurtigt foreligger beslutningen om et virksomhedslån?

Når alle ansvarshavende personer og selvskyldnerkautionister har godkendt og elektronisk underskrevet vilkårene for virksomhedslånet, samt den enkeltes selvskyldnerkaution, videresendes låneansøgningen til behandling. Låneansøgninger som modtages på hverdage inden kl. 16.00 behandles straks, og lånebeslutningen foretages samme dag.

Hvornår overføres det bevilgede virksomhedslån?

Overførslen af virksomhedslånet gennemføres - under normale omstændigheder - straks efter, at låneansøgningen er godkendt.

Hvor meget kan der lånes og med hvilken løbetid?

Der kan vælges mellem nedenstående hovedstolsbeløb og løbetider:

 

 

Du kan se hele prisstrukturen i vores Låneberegner.

 

Hvorfor siger OPR ja, når banken siger nej?

OPR er specialiseret i at kreditvurdere ud fra Små og Mellemstore Virksomheders (SMV'er) økonomiske historik, men også ud fra deres nuværende og fremtidige pengestrømme og potentiale. Mange traditionelle långivere, som f.eks. banker, kreditvurderer ud fra standardiserede og til tider meget afgrænsede kriterier, der passer ind i deres overordnede kreditpolitik uden at tage de særlige hensyn som SMV’er netop har ift. deres behov og situation. Via vores altid personlige kundeservice lytter vi til dig for at forstå din virksomhed og dens udfordringer. Med dette i mente har vi ofte mulighed for at hjælpe med finansiering der hvor andre ikke kan.

Hvorfor optager vi telefonsamtaler?

Vi optager alle telefonsamtaler med dig for at sikre både dig og os det bedste udgangspunkt, såfremt der på et fremtidigt tidspunkt påkræves dokumentation for en mundtlig aftale eller andre (forretnings)relevante forhold herunder bl.a. kreditvurdering og den til en hver tid gældende Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

 

Telefonsamtalerne bringes således som udgangspunkt kun i anvendelse ifm. afklaring af (forretningsmæssige) aftaleforhold, juridiske/retslige tvister el.lign. ift. ovenstående og anvendes ikke til (intern) træning el.lign.

 

Hvis du ønsker, at vi skal slette din telefonsamtale, bedes du rette henvendelse til os via kundeservice
@opr-virksomhedslån.dk
.

 

Læs i øvrigt vores Cookie- og privatlivspolitik for yderligere information.

Afbetaling

Hvordan afbetales et virksomhedslån?

Afbetalingen af virksomhedslånet sker i faste ligelige månedlige ydelser. Du kan vælge at vi tilmelder afdragene automatisk træk via PBS eller at vi sender fakturaerne per e-mail, hvorefter du selv manuelt skal indbetale disse.

 

Ift. afdragsprofilen på virksomhedslånet så afbetales Ekspeditionsgebyret først. Lad os tage et illustrativt eksempel:

 

Du har optaget et virksomhedslån med en hovedstol på 100.000 kr. og en løbetid på 6 måneder, hvor Ekspeditionsgebyret derfor er 22.298 kr., dvs. totalt til afdrag = 122.298 kr. (eller per måned: 122.298 / 6 = 20.383 kr.).

 

Ekspeditionsgebyret er som nævnt ovenfor fast og afdrages først. Således vil der af de første 1,31 fakturaer kun blive afdraget på Ekspeditionsgebyret, mens der fra og med anden faktura bliver afdraget på hovedstolen som anvist nedenfor:

Virksomhedslån hos OPR-Virksomhedslån

Kan virksomhedslånet indfries før tid?

For virksomhedslån godkendt efter den 11 juni 2018 er rabatordningen beskrevet i FAQ ”Hvordan fungerer Rabatordningen for Ekspeditionsgebyret?” gældende.

 

For virksomhedslån godkendt før 11 juni 2018 er følgende stadig gældende: Førtidsindfrielse hverken øger eller mindsker de samlede omkostninger, der skal betales for virksomhedslånet. Dvs. at du ikke sparer noget ved førtidsindfrielse, da hele lånebeløbet og hele det faste ekspeditionsgebyr skal betales uanset indfrielsestidspunktet.

Hvor meget koster et virksomhedslån?

Prisfastsætningen hos OPR-Virksomhedslån er åben og klar: Der opkræves ét fast ekspeditionsgebyr, som omfatter alle virksomhedslånets omkostninger. Således ved du, på forhånd, hvad virksomheden skal betale for hele virksomhedslånet.

 

Der er dog per den 11 juni 2018 indført en rabatordning som du kan læse mere om i FAQ'en "Hvordan fungerer Rabatordningen for Ekspeditionsgebyret?" eller se direkte i låneberegneren.

 

Er der fradrag for omkostningerne (Ekspeditionsgebyret)?

Ekspeditionsgebyret på virksomhedslånet er som udgangspunkt fradragsberettiget i lighed med f.eks. renter på et lån, men vi anbefaler - som altid - at du søger professionel rådgivning fra din revisor ift. fradrag og indberetning, da der kan være specifikke forhold ift. din virksomhedsstruktur, virksomhedens økonomi eller dine egne økonomiske forhold som bør tages med i betragtning. Hvis du ikke allerede har en revisor kan du finde en hos FSR - danske revisorer.

 

Bemærk venligst at du selv (eller din revisor) skal indberette Ekspeditionsgebyret til SKAT.

Hvordan fungerer Rabatordningen for Ekspeditionsgebyret?

Rabatordning:

Såfremt du indbetaler samtlige afdrag rettidigt, det vil sige på eller forud for forfaldsdatoen, er du berettiget til at modtage en rabat, der svarer til 20,0% af Ekspeditionsgebyret (”Rabat”). Rabatten beregnes på følgende måde: (20/100) * [Ekspeditionsgebyr] = [Rabat] kr.

 

Lad os tage et illustrativt eksempel: Lad os antage at du har optaget et virksomhedslånet med en hovedstol på 100.000 kr. og en løbetid på 6 måneder hvor Ekspeditionsgebyret derfor er 22.298 kr.

Således, og såfremt samtlige afdrag er betalt rettidigt, vil rabatten er udgøre: (20/100) * 22.298 = 4.459 kr.

 

Udbetaling af rabatten:

Vi udsteder en kreditnota til din virksomhed svarende til værdien af Rabatten senest 30 dage efter sidste rettidige indbetaling af afdrag og i den forbindelse indbetaler vi Rabatten på virksomhedens bankkonto.

 

Bortfald af Rabat:

Retten til Rabat bortfalder i sin helhed hvis ét afdrag ikke indbetales rettidigt.

 

Bemærk: Rabatordningen er kun gældende for virksomhedslån godkendt efter den 11 juni 2018.

Selvskyldnerkaution

Jeg er ansvarshavende person i vores virksomhed og varetager ansøgninger om virksomhedslån på virksomhedens vegne. Kan jeg også være selvskyldnerkautionist?

Ja, det kan du.

Kræves der selvskyldnerkautionister til et virksomhedslån?

Ja, det gør der. Ethvert godkendt virksomhedslån forudsætter selvskyldnerkaution fra en eller flere privatpersoner. For lånebeløb op til 150.000kr. er én selvskyldnerkautionist tilstrækkelig. For virksomhedslån over 150.000kr. kræves der to selvskyldnerkautionister.

Hvad er selvskyldnerkaution?

Når en privatperson kautionerer for virksomhedslånet med selvskyldnerkaution, er vedkommende ansvarlig for gælden, som om det var vedkommendes egen gæld. Såfremt den oprindelige låntager misligholder sine forpligtelser om tilbagebetaling, opkræves gælden hos selvskyldnerkautionisten inklusivt gebyr, morarenter, eventuelt tab ved førtidsindfrielse og alle øvrige omkostninger afholdt af långiver.